Poprzedni

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu , w jakim je dostarczyłeś , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

1. Dane firmy

  • Nazwa firmy: Any Lamp BV
  • Strona internetowa: www.nowazarowka.pl
  • Numer rejestracyjny izba Handlu:17260313
  • Numer VAT: PL5263132517

2. Adres e-mail

Oferujemy w ramach umowy: oferty dotyczące podobnych produktów i usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji. Opcja jest wymieniona, gdy podajesz swoje dane. Ponadto w każdej komunikacji będziesz mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego korzystania z poczty e-mail.

3. Adres pocztowy

Używamy Twojego adresu pocztowego (otrzymanego w kontekście sprzedaży) do wysyłania wiadomości reklamowych z informacjami o produktach i usługach. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich reklam, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem.

4. Numer telefonu

Jeśli nie zaznaczysz, że nie chcesz tego, możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie, aby poinformować Cię o produktach i usługach. Możesz w każdej chwili poprosić nas, abyśmy ponownie nie kontaktowali się z Tobą telefonicznie.

5. Inne dane osobowe

Przetwarzamy jedynie inne dane osobowe, na przykład jak wiele stron internetowych, używamy "ciasteczek" i uzyskujemy określone rodzaje informacji, gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do jednej ze stron Any-lamp:

Przetwarzanie danych jest konieczne do:

  • Wykonanie umowy.
  • Właściwa realizacja zadania z zakresu prawa publicznego;
  • Obrona naszego uzasadnionego interesu (chyba że Państwa interes lub podstawowe prawa swobody mają pierwszeństwo nad tym zainteresowaniem), lub; udzieliłeś zgody na przetwarzanie podczas zbierania danych.

Nie przechowujemy danych użytkownika dłużej, niż jest to konieczne do przetwarzania celów, dla których zostały zgromadzone.

6. Specjalne dane osobowe

Zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie i nie są przekazywane innym organizacjom.

7. Przenoszenie zabezpieczeń i odbieranie danych

Jeśli przekazujemy lub otrzymujemy dane na naszej stronie internetowej, zawsze korzystamy z technologii szyfrowania, które są uznawane za wspólne standardy w handlu elektronicznym;

Jeśli otrzymamy lub przekażemy pewne kluczowe informacje, takie jak informacje finansowe lub informacje o stanie zdrowia, używamy bezpiecznego serwera. Zostaniesz o tym powiadomiony (pop-up);

Wdrożyliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nieautoryzowanemu użyciu lub modyfikacji informacji, które otrzymujemy na naszej stronie;

8. Bezpieczne przechowywanie danych

Kryteria bezpieczeństwa

Na stronie, na której podajesz dane osobowe, używane jest zabezpieczone połączenie.

Hasła są zawsze zapisywane w haszu. Odpowiedzialność za zachowanie tego hasła jest poufna. Prosimy, aby nikomu nie udostępniać hasła.

Przechowujemy możliwie jak najmniej informacji od klientów i upewniamy się, że w naszej bazie danych nie są przechowywane szczególnie wrażliwe dane osobowe, chyba że nie można tego zrobić inaczej.

Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie danych lub bezprawnemu przetwarzaniu (takim jak ataki). Dlatego gwarantujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa i okresowo testujemy naszą witrynę.

Wszystkie systemy, w których przetwarzane są (wrażliwe) dane osobowe, są wyposażone w oprogramowanie antywirusowe i najnowsze łatki związane z bezpieczeństwem wszystkich innych ważnych programów wydanych przez dostawców tego oprogramowania.

9. Uzyskaj dostęp do swoich danych

Na życzenie informujemy odwiedzających naszą stronę o przetwarzanych przez nich danych osobowych. Wszelkie nieprawidłowe dane można poprawić, uzupełnić lub usunąć. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tych informacji lub chcesz poprawić swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod poniższym adresem.

10. Kontakt

Jeśli chcesz odpowiedzieć na naszą Politykę prywatności, skontaktuj się z:

Na następujący adres e-mail: [email protected]

Na poniższy numer telefonu: 0048223970844

Pod następującym adresem: Gasthuisstraat 75A, 5708HJ Helmond

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Opublikujemy te zmiany tutaj, a jeśli to konieczne, otrzymasz powiadomienie e-mailem.

loading

Proszę czekać…

Kontynuuj zakupy
Do kasy